home    parasja vd week    columns    essays    witzen    links     contact

Rob Cassuto


a fathomless knowing blue as a soul, travelling space
searches for landing
and having landed
dies from being born
left with a mouth sealed
but for a delayed stammering
RC

weblog
parasja vd week

Iedere week een commentaar van Rob Cassuto op het bijbelhoofdstuk van de week, in de joodse traditie parasja of sidra van de week genoemd. We zijn aangeland in het boek Devariem / Deuteronomium
Parasjat Nitsaviem
Devariem/Deuteronomium. 29:9–30:20
Gebeitelde woorden    

Bij de heilige berg Sinaj (ook Chorev genoemd) heeft Mozes de ‘woorden van de Eeuwige' die hij had gehoord aan het verzamelde volk verteld en vervolgens opgeschreven – de essentie van de Tora - waarna het verbond tussen de Eewige en de Israëlieten werd gesloten (Sjemot / Exodus 24:7).
Deze archetypische scene van het volk dat gezamenlijk luistert naar de woorden van de Tora zal nog vele malen worden opgevoerd. Zoals in deze parasja. Lees verder

naar alle commentaren


 

 
   
 
 

Man musz Geduld haben,
gegen das Ungeloeste im Herzen,
und versuchen die Fragen selber lieb zu haben,
wie verschlossene Stuben,
und wie Buecher, die in einer sehr fremden Sprache
geschrieben sind.

Es handelt sich darum, alles zu leben.
Wen man die Fragen lebt,
lebt man vielleicht allmaehlich,
ohne es zu merken,
eines fremden Tages
in die Antwort hinein.

R.M. Rilke