home    parasja vd week    columns    essays    witzen    links     contact

Rob Cassuto


a fathomless knowing blue as a soul, travelling space
searches for landing
and having landed
dies from being born
left with a mouth sealed
but for a delayed stammering
RC

weblog
parasja vd week

Iedere week een commentaar van Rob Cassuto op het bijbelhoofdstuk van de week, in de joodse traditie parasja of sidra van de week genoemd. We zijn aangeland aan het slot van het boek Devariem / Deuteronomium De parasja Wezot Haberacha Devariem/Deuteronomium 32 en 33
De dood van Mosjee
De parasja We-zot haberacha is de laatste parasja van het boek Devariem/Deuteronomium en daarmee van de Tora. Op het komende feest van Simchat Tora wordt van de parasja hoofdstuk 34 over de dood van Mosjee gelezen en meteen daarna hoofdstuk 1 van de eerste parasja van de Tora, Beresjiet/Genesis, over de schepping van het universum, de aarde en de mens. De cyclus van Tora lezen gaat altijd circulair door. Het verhaal van het volk van Israël gaat in zekere zin lineair door: de Israëlieten staan aan de rivier de Jordaan en onder Josjoea zullen zij de rivier oversteken en de boeken, die men tezamen Nevi'iem noemt (Josjoea, Rechters, Samuel, Koningen etc.) zullen de geschiedenis verderzetten. .Lees verdernaar alle commentaren


 

 
   
 
 

Man musz Geduld haben,
gegen das Ungeloeste im Herzen,
und versuchen die Fragen selber lieb zu haben,
wie verschlossene Stuben,
und wie Buecher, die in einer sehr fremden Sprache
geschrieben sind.

Es handelt sich darum, alles zu leben.
Wen man die Fragen lebt,
lebt man vielleicht allmaehlich,
ohne es zu merken,
eines fremden Tages
in die Antwort hinein.

R.M. Rilke